תערובת לעישון עשירה בטרפנים

תערובת צמחים לגלגול ללא ניקוטין וטבק